English Equivalents of some Nepali Proverbs – Episode 7

BY SHRESTHA KEDAR

1. देखेको कुरा साँचो, सुनेको कुरा झुटो ।
* Seen is truth, heard is lie.
2. काम लिंदै नलिनू, लिएपछि झिंजो नमान्नू ।
* Don’t take the job, don’t worry after taking.
3. जारी गर्ने मानिस छेपारो देखे नि तर्सन्छ ।
* Person driving other’s wife scares even seeing a lizard.
4. मान्छे बूढो हुन्छ तर बानी जाँदैन ।
* People grow old but his habits do not improve.
5. विचार नगरी केही कुरा नगर्नू ।
* Do not start any work without thinking.

6. घोडा हेर्दा असल जात हेर्नू,
कन्या हेर्दा असल कुल हेर्नू ।
* Select the best breed, while choosing a horse,
Select the best clan, while choosing a maiden.
7. कुलाचार नछोड्नू ।
* Do not leave charisma of clan discipline.
8. सुत्दा गोडा पसार्ने ठाउँ हेर्नू ।
* Find place to stretch legs while sleeping.
9. आम्दानी अनुसार खर्च गर्नू ।
* Spend accordingly income.
10. धन लिंदा गुप्त गर्नू, दिंदा प्रकट गर्नू ।
* Take wealth secretly, give it evidently.

11. काँचो माटो र कच्चा छोरा जता लगायो, उतै लाग्छ ।
* Crude Clay and Crude son can be molded in desired shape.
12. आज जस्तो भोलि हुँदैन ।
* Tomorrow won’t be like today.
13. बूढाहरू नभएको सभा कच्चा हुन्छ ।
* The meetings without old men are unripe.
14. भाग्यमा नभएको कुरामा बुध्दि जाँदैन ।
* Wisdom is not driven if no fortune.
15. चुक्ली जस्तो पाप अरू कुनै हुँदैन ।
* There is no sin like slander.

16. दशा नलागी भूत लाग्दैन ।
* Ghost won’t rag without cursed.
17. भात खाई जात नसोध्नू ।
* Don’t interrogate caste after taking meal.
18. सज्जन शत्रु निको, दुर्जन मित्र ननिको ।
* Gentle enemy is nice, wicked friend is bad.
19. परत्र सम्झी काम गर्नू, जीउ जमीनको व्यापार नगर्नू ।
* Work heavenly, don’t trade body and land.
20. सिरान फेर्ने बिरामी, कुरा फेर्ने झगडिया धेरै टिक्दैनन् ।
* Pillow changing sick and tale changing litigant do not last longer.

21. दुर्जनका दाँत कोखामा हुन्छ ।
* The wicked fellow has teeth under arms.
22. कुकुरलाई नून, बैगुनीलाई गुन ।
* Salt to dog, attribute to ungrateful are in vain.
23. मुख छँदै नाकले पानी पिउनु हुन्न ।
* While drinking, do not drink nose.
24. एउटाको जरो नखनी अर्कालाई ओखती हुन्न ।
* One’s remedy not possible without another’s uproot.
25. आगो र शत्रुलाई सानो नसम्झनू ।
* Do not think little about the fire and the enemy.

26. काललाई ओखती लाग्दैन ।
* The time do not seem to be over.
27. कुबेलामा खान दिने भन्दा बेलैमा बिदा लिने असल ।
* Good to take a leave than to belly in improper time.
28. लोग्ने मानिसको घर छैन, स्वास्नी मानिसको थर छैन ।
* Man has no house, women has no caste.
29. थ्याच्च नबस्नू, प्याच्च नबोल्नू ।
* Neither sit nor speak manner less.
30. सबै थोक पोखिए उठाउन हुन्छ, कुरा पोखिए उठाउन हुन्न ।
* Every spills can be picked up, words cannot be.

31. सुन्नेलाई सुनको माला
* Garland of gold to the story listeners
32. भन्नेलाई फूलको माला
* Garland of flower to the story teller
33.भन्ने बेला तात्तातै मुखमा आइजाला
* May this story come orally
warm and heated at the time of telling
34. यो कथा चाहिएको बेला बैकुण्ठ जाला
* May it reach Bishnu’s Palace when needed